publicerad: 2021  
känna på kände känt, presens känner
känn·er på
verb
känna på´
erfara
någon känner på något/att+verb/sats
någon känner på något
någon känner på sats
någon känner på att+verb
känna på mot­gångar; känna på sjö­livets vill­kor
belagt sedan 1697