publicerad: 2021  
känna sig för kände känt, presens känner
känn·er sig för
verb
känna sig fö´r
försiktigt känna efter ofta med trevande rörelser med händerna
någon känner sig för
känna sig för i mörkret
sär­skilt bildligt göra ett (första) försök
de nya spelarna får känna sig för i reservlaget först; han kände sig för med ett par kort­filmer innan han gjorde sin första lång­film
belagt sedan 1685