publicerad: 2021  
käringknut käring­knuten käring­knutar
kär·ing|­knut·en
substantiv
`ringknut
fel­aktig råbands­knop
ibland om av­sedd liknande knut, den enklaste tänkbara
belagt sedan 1885