publicerad: 2021  
kärlek kärleken kärlekar
kär·lek·en
substantiv
`rlek
sällan plur. mycket stark, positiv känsla (för någon) som känne­tecknas av ömhet och ibland sexuell åtrå samt ofta av andlig gemenskap etc.
kärleksbrev; kärleksdikt; kärlekslycka; kärleksroman; kärlekstörstande; föräldrakärlek; syskonkärlek
besvarad kärlek; äkta kärlek; stormande kärlek; olycklig kärlek; förbjuden kärlek; villkors­lös kärlek; förklara någon sin kärlek
kärlek (mellan några)
kärlek (till någon/något)
kärlek (till någon)
kärlek (till något)
kärlek och sex; kärlek vid första ögon­kastet; hans kärlek till henne var besvarad; ett äktenskap utan kärlek; deras heta kärlek har över­gått till ett slags innerlig vänskap
ofta om denna typ av känsla i all­mänhet, som driv­kraft, livs­upplevelse m.m. i bestämd form sing.
den stora kärleken; han hade än­nu inte mött kärleken; hon mötte kärleken på äldre dagar
äv. en­bart med ton­vikt på det sexuella
kärleksakt; kärleksliv; kärleksstund
köpa kärlek för pengar; köttslig kärlek
äv. om person som är före­mål för någons starka, positiva känslor
tonårskärlek; ungdomskärlek
han har förlovat sig med sin nya kärlek; hon var hans första kärlek
äv. om stark, positiv, huvud­sakligen osjälvisk känsla (för någon el. något) utan sexualitet eller dylikt
kärlek till musiken; kärlek till naturen; sköta matlagningen med kärlek; två spelare med samma kärlek till fot­bollen – men med helt olika förut­sättningar
spec. i religiösa samman­hang
kärleksbud; kärlekshandling
den kristna kärleken inne­bär själv­utgivelse; Guds kärlek till människan; kärleken till nästan
äv. ut­vidgat om upp­märksamhet ang. före­mål, projekt m.m.
en gammal trävilla som inte har fått någon kärlek på många år; texten behöver lite mer kärlek innan den kan lämnas in
fri kärlek tillfreds­ställande av sexuella behov utan hän­syn till normer och konventioner60-talet fram­ställs ofta som ett år­tionde med hippies och fri kärlek
fysisk kärlek sexuell kärlekNN såg sexualiteten som en mystisk helande kraft och ut­vecklade med tiden en egen religion, där den fysiska kärleken var fundamentet
platon(i)sk kärlek kärlek (mellan två personer) som saknar sexuella in­slagtrots att det hade varit tänkbart: deras förhållande känne­tecknades av en platonisk kärlek
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kärleker; till kär och -lek med grundbet. 'före­teelse; gestalt; ut­seende'; jfr ur­sprung till 1lek!!
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Bibel 2000, Första Korinthier­brevet 13:13