publicerad: 2021  
kärleksgnabb kärleks­gnabbet
kär·leks|­gnabb·et
substantiv
`rleksgnabb
smågräl mellan två personer som är kära i var­andra
kärleksgnabb (med någon) (om någon/något/sats)
kärleksgnabb (med någon) (om någon)
kärleksgnabb (med någon) (om något)
kärleksgnabb (med någon) (om sats)
kärleksgnabb (mellan några) (om någon/något/sats)
kärleksgnabb (mellan några) (om någon)
kärleksgnabb (mellan några) (om något)
kärleksgnabb (mellan några) (om sats)
belagt sedan 1674