publicerad: 2021  
gnabb gnabbet, plural gnabb, bestämd plural gnabben
gnabb·et
substantiv
smågräl av mindre allvarligt slag
JFR gräl
gnabb (mellan några) (om någon/något/sats)
gnabb (mellan några) (om någon)
gnabb (mellan några) (om något)
gnabb (mellan några) (om sats)
gnabb (med någon) (om någon/något/sats)
gnabb (med någon) (om någon)
gnabb (med någon) (om något)
gnabb (med någon) (om sats)
det var all­tid lite gnabb mellan syskonen
belagt sedan 1646; till gnabbas