publicerad: 2021  
kärnbränsle kärn­bränslet kärn­bränslen
kärn|­brän·slet
substantiv
`rnbränsle
ämne som kan av­ge kärn­energi särsk. om uran i kärn­reaktor
kärnbränslehantering
upparbetning av ut­bränt kärn­bränsle
belagt sedan 1956; efter engelska nuclear fuel med samma betydelse; till lat. nuc´leus 'kärna'; jfr ur­sprung till nukleon