publicerad: 2021  
avfall av­fallet, plural av­fall, bestämd plural av­fallen
av|­fall·et
substantiv
a`vfall
1 oönskad rest eller bi­produkt som blir kvar när man har tagit till vara det nyttiga
avfallsprodukt; kärnavfall
avfall (från något)
radio­aktivt av­fall; miljöfarligt av­fall
spec. sopor
avfallshantering; byggavfall; hushållsavfall; industriavfall; metallavfall; restavfall
brännbart av­fall; någon hade dumpat sitt av­fall i en skogs­dunge
äv. om komposterbara rest­produkter
matavfall
av­fall som komposteras kan bli närings­rik jord
belagt sedan 1762; urspr. 'det som faller bort'
2 det att avfalla från någon lära eller dylikt
avfall (från något)
drottning Kristinas av­fall från den lutherska läran
belagt sedan 1541
3 lutning hos mark­yta för vatten­av­rinning
garage­uppfarten hade för litet av­fall
belagt sedan 1745