publicerad: 2021  
bränsle bränslet bränslen
brän·slet
substantiv
brän`sle
material eller ämne som kan av­ge energi särsk. om sådant som av­ger värme vid förbränning och om ämne som av­ger energi vid radio­aktivt sönder­fall
bränsletank; kärnbränsle; motorbränsle
fast bränsle; flytande bränsle; planet måste mellan­landa för att tanka nytt bränsle; de an­vänder bara ved som bränsle i sommar­stugan; plutonium an­vänds som bränsle i brid­reaktorer
äv. bildligt om pådrivande faktor eller dylikt
skattesänkningen gav bränsle åt inflationen
belagt sedan 1663; till bränna