publicerad: 2021  
kärntorn kärn­tornet, plural kärn­torn, bestämd plural kärn­tornen
kärn|­torn·et
substantiv
`rntorn
centralt torn i medel­tida borg el. annan försvarsanläggning
Kärnan i Helsing­borg är ett kärn­torn
belagt sedan 1457 (Gamla eller Eriks-Krönikan); fornsvenska kärna; samma ord som 1kärna 1