publicerad: 2021  
kärnvapen kärnvapnet, plural kärn­vapen, bestämd plural kärnvapnen
kärn|­vapn·et
substantiv
`rnvapen
strids­medel som ut­nyttjar kärn­energi för att spränga fiende­mål; den kraftigaste typen av vapen
kärnvapenhot; kärnvapenkontroll; kärnvapenkrig; kärnvapenprov; kärnvapenspridning
ut­veckling av kärn­vapen; drömmen om ett total­förbud mot kärn­vapen; risken är stor att icke-spridnings­avtalet för kärn­vapen bryter samman
strategiska kärn­vapen kärn­vapen som är av­sedda att an­vändas på stora av­stånd
taktiska kärn­vapen mindre kärn­vapen som är av­sedda att sättas in direkt på slag­fältet
belagt sedan 1957