publicerad: 2021  
kärr kärret, plural kärr, bestämd plural kärren
kärr·et
substantiv
om­råde med vatten­sjuk mark vanligen beväxt med starr, brun- och vit­mossor samt al el. björk
SYN. moras, träsk JFR mosse, myr
kärrmark; kärrväxt; lövkärr
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska kiär 'sump­mark; moras'; urspr. trol. 'risigt snår'; jfr ur­sprung till karm