publicerad: 2021  
kättare kättaren, plural kättare, bestämd plural kättarna
kätt·ar·en
substantiv
kätt`are
person som av­viker från en kyrkas officiella lära särsk. den romersk-katolska kyrkans
kättarförföljelse
många som an­sågs vara kättare brändes på bål
äv. bildligt, sär­skilt om oppositionell person in­om ett parti (sär­skilt kommunistparti)
kättarna ute­slöts på partikongressen
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska kättare; av lågtyska ketter med samma betydelse; till grek. katharos´ 'ren, obefläckad'