publicerad: 2021  
kätteri kätteriet kätterier
kätt·eri·et
substantiv
kätteri´
bristande tro på den rätta läran särsk. den romersk-katolska läran
JFR heresi
kätteriprocess
kätteri (mot någon/något)
kätteri (mot någon)
kätteri (mot något)
han brändes på bål för kätteri
äv. bildligt
kätteriet in­om partiet tolererades inte
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska kätteri