publicerad: 2021  
kölna kölnan kölnor
köln·an
substantiv
`lna
historiskt tork­rum för livs­medels­produkter i äldre tid
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kylna; ur lat. culi´na 'kök'; jfr ur­sprung till kulinarisk