publicerad: 2021  
körkort kör­kortet, plural kör­kort, bestämd plural kör­korten
kör|­kort·et
substantiv
`rkort
kort som ut­gör bevis på till­stånd att köra motor­fordon ut­färdat av myndighet
körkortsprov; körkortsregister; lastbilskörkort; traktorkörkort
köra upp för kör­kort; ta kör­kort; dra in kör­kortet; polisen tog kör­kortet för honom; legitimera sig med kör­kortet
äv. ut­vidgat
motorsågskörkort
ofta bildligt om inofficiellt eller bara tänkt certifikat
datakörkort
doktors­examen ger ett slags kör­kort för forskning; integrations­ministern talade om ett med­borgerligt kör­kort
belagt sedan 1916; 1996 i bildlig bemärkelse