publicerad: 2021  
lackfärg lack­färgen lack­färger
lack|­färg·en
substantiv
lack`färg
målar­färg som beretts genom till­sats av färg­pigment till lack
belagt sedan 1578