publicerad: 2021  
lada ladan lador
lad·an
substantiv
la`da
lant­bruks­byggnad för förvaring av hö och säd
hölada; torklada; trälada
samla i ladorna ur­sprungligen bibliskt(försöka) skapa en förmögenhetel. bygga upp en reserv: tanken med buffert­fonder är att samla i ladorna för sämre tider
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska laþa; till laþa 'lägga i hög; in­föra i lada; lasta'