publicerad: 2021  
ladda ur laddade laddat
verb
ladda u´r
minska elektrisk kraft hos
ladda ur (något)
ladda ur batterierna; batteriet hade laddat ur sig
någon gång bildligt minska sin koncentration
laget verkade ladda ur i andra halv­lek
belagt sedan 1890
ladda ururladdning