publicerad: 2021  
lam lamt lama
adjektiv
som saknar rörelse­förmåga helt el. bara i viss kropps­del
lam (i något)
hon var lam efter olyckan; han är lam i armen
äv. bildligt kraftlös
en lam gest; lama protester
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska lamber 'ut­mattad; lam'; gemensamt germanskt ord, växlande i bet. mellan 'lam' och 'halt'; jfr ur­sprung till belamra