publicerad: 2021  
lakun lakunen lakuner
lak·un·en
substantiv
laku´n
över­hoppat av­snitt i fram­ställning eller dylikt
romanen är kronologiskt upp­byggd, och det finns få lakuner i händelse­kedjan
äv. all­männare tom­rum, hålighet
belagt sedan 1771; av lat. lacu´na 'fördjupning, håla; lucka; brist'