publicerad: 2021  
1kamp kampen kamper
kamp·en
substantiv
sällan plur. som själv­ständigt ord till­stånd (mellan parter) där man försöker försvara eller genom­driva sina intressen med de kraftigaste medlen som är tänkbara i samman­hanget; ofta med fysiskt våld men äv. med strejk, agitation etc.; sällan om en­staka situation
kampanda; kamplust; kampvilja; befrielsekamp; klasskamp; maktkamp
en jämn kamp; en ojämn kamp; en hård kamp; en tuff kamp; en evig kamp; en facklig kamp; föra en väpnad kamp
kamp (mellan några) (om någon/något/att+verb/sats)
kamp (mellan några) (om någon)
kamp (mellan några) (om något)
kamp (mellan några) (om sats)
kamp (mellan några) (om att+verb)
kamp (för någon/något/att+verb/sats)
kamp (för någon)
kamp (för något)
kamp (för sats)
kamp (för att+verb)
kamp (med/mot någon/något) (om någon/något/att+verb/sats)
kamp (med någon) (om någon)
kamp (med någon) (om något)
kamp (med någon) (om sats)
kamp (med någon) (om att+verb)
kamp (med något) (om någon)
kamp (med något) (om något)
kamp (med något) (om sats)
kamp (med något) (om att+verb)
kamp (mot någon) (om någon)
kamp (mot någon) (om något)
kamp (mot någon) (om sats)
kamp (mot någon) (om att+verb)
kamp (mot något) (om någon)
kamp (mot något) (om något)
kamp (mot något) (om sats)
kamp (mot något) (om att+verb)
en kamp på liv och död; kampen mellan stor­makterna; kampen för över­levnad; kampen mot ny­nazismen; kampen om parti­ledarskapet; topplagen möts i en giganternas kamp
äv. mer konkret
sär­skilt (försvagat) i sport­sammanhang i sammansättn. tävling
en kamp mot klockan an­strängning under (svår) tids­pressoch där ut­gången in i det sista är oviss: det är en kamp mot klockan att få fram dem som ligger begravda under ras­massorna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska kamper '(tve)kamp'; av lat. cam´pus 'fält; slag­fält'; jfr ur­sprung till campa, champinjon, kampanj, kampera, kämpa
2kamp kampen kampar
kamp·en
substantiv
var­dagligt; något ålderdomligt häst som är gammal, långsam etc.
åkarkamp
belagt sedan 1621; sv. dial. kamp, kampe; av ovisst urspr.