publicerad: 2021  
landstigning land­stigningen land­stigningar
land|­stig·ning·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
sär­skilt militär­väsen det att land­stiga
landstigningsarmé; landstigningsfartyg; landstigningsflotta
landstigning (i/på något)
landstigning (i något)
landstigning (något)
belagt sedan 1529