publicerad: 2021  
landstingsdirektör landstings­direktören landstings­direktörer
lands·tings|­di·rekt·ör·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
mest historiskt (titel för) chef för ett lands­tings centrala kansli
belagt sedan 1918