publicerad: 2021  
landsvägsbuss landsvägs­bussen landsvägs­bussar
lands·vägs|­buss·en
substantiv
[lan´s-] el. [lan´ds-]
buss som trafikerar (lands­bygds)sträckor mellan tät­orter särsk. sådana som inte täcks av järnvägsnätet
tåg till Malmö och sedan landsvägs­buss till Falsterbo
belagt sedan 1923