publicerad: 2021  
landstrykare land­strykaren, plural land­strykare, bestämd plural landstrykarna
land|­stryk·ar·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
ned­sättande, ålderdomligt person som saknar fast arbete och bo­stad och slump­mässigt färdas från plats till plats
belagt sedan 1593