publicerad: 2021  
lantjunkare lant­junkaren, plural lant­junkare, bestämd plural lantjunkarna
lant|­junk·ar·en
substantiv
lan`tjunkare
endast vid beskrivning av äldre förhållanden adels­man som är bo­satt på lands­bygden
belagt sedan 1583; efter tyska Landjunker med samma betydelse; jfr ur­sprung till junker