publicerad: 2021  
lantlolla lantlollan lantlollor
lant|­loll·an
substantiv
lan`tlolla
ned­sättande, något ålderdomligt (något bort­kommen och ta­fatt) flicka eller kvinna från lands­bygden
belagt sedan 1815; se ur­sprung till lolla