publicerad: 2021  
lapis lapisen
lapis·en
substantiv
la´pis
silvernitrat anv. (särsk. förr) in­om medicinen som etsande medel och som ögon­dropp på ny­födda
lapislösning
lapis lazuli en vackert blå stenartanv. som prydnads­sten: lapis lazuli an­vänds till exempel för till­verkning av ringar och hals­band
belagt sedan 1880; lapis lazuli 1578; av lat. lap´is 'sten'; la´pis la´zuli 'lapissten'