publicerad: 2021  
lapp lappen lappar
lapp·en
substantiv
1 litet stycke tyg spec. för lagning; ofta fyr­kantigt
en lapp att laga byxor med; en svart lapp för ögat
äv. (mest i sammansättn.) litet stycke jord
belagt sedan 1405 (i sammansättn. -stövel; (testamente upprättat av Jösse Johansson till förmån för kyrkor och kloster i Uppsala (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska lapper 'bit, stycke'; gemensamt germanskt ord; trol. besläktat med no. lapa 'hänga slappt ned'; jfr ur­sprung till lappri, läpp
2 litet stycke papper särsk. för an­teckningar
fusklapp; kölapp; namnlapp; nummerlapp; papperslapp; prislapp
hon skrev ner adressen på en lapp
äv. (i sammansättn.) om sedel
lapp på luckan ut­sålt till före­ställningendet var lapp på luckan då Närings­livs­dagarna, som ägde rum på Stads­teatern, in­vigdes
belagt sedan 1711
3 starkt ned­sättande; något ålderdomligt same
belagt sedan 1328 (kungörelse utfärdad av riksdrots Knut Jonsson om överenskommelse mellan hälsingar och birkarlar (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska lapper; trol. finskt lån­ord; jfr fi. lappalainen 'person från Lapp­land'