publicerad: 2021  
1largo
adverb
lar´go
i (mycket) långsamt tempo något långsammare än adagio; i fråga om ut­förande av musik­stycke
JFR lento
belagt sedan 1786; av ita. largo med samma betydelse; till lat. lar´gus 'bred; riklig'
2largo largot largon
largo·na
substantiv
lar´go
musik­stycke som ska spelas i (mycket) långsamt tempo
belagt sedan 1798