publicerad: 2021  
laryngologi laryngologin
lar·yngo·login
substantiv
[-yŋgologi´]
läran om svalgets sjukdomar
belagt sedan 1890; till grek. lar´ynx 'strup­huvud' och log´os '(en) lära'