publicerad: 2021  
lasad lasat lasade
las·ad
adjektiv
la`sad
var­dagligt som blivit tillsvidare­anställd om person som haft till­fällig an­ställning under längre tid
inlasad
han blev lasad efter 12 månaders an­ställning under en treårs­period
belagt sedan 1983; initial­ord, bildat till Lagen om anställningsskydd