publicerad: 2021  
laser lasern lasrar
lasr·ar
substantiv
la´ser
1 apparat som alstrar och sänder ut laser­strålning och bl.a. an­vänds för avståndsmätning el. för borrning och svetsning (på svåråtkomliga ställen), vid fram­ställning av hologram el. vid tele­kommunikation
JFR maser
rubinlaser
mäta av­ståndet med hjälp av laser
spec. äv. ljus­stråle som alstrats med hjälp av laser­teknik
laserbehandling; laserstråle
grön och röd laser; lysa med laser
belagt sedan 1961; av engelska laser, initial­ord för light amplification by stimulated emission of radiation 'ljusförstärkning genom stimulerad ut­sändning av strålning'
2 en snabb segel­jolle av­sedd för en person
laserjolle; laserseglare
lasern är mycket känslig för varierande vind­styrkor
belagt sedan 1978