publicerad: 2021  
1lek leken lekar
lek·en
substantiv
1 aktivitet som bedrivs en­bart i nöjes­syfte och ofta kollektivt; spec. om mindre barns normala spontana syssel­sättningar
lekhörna; leklysten; barnlek
() lek
lek (med någon/något)
lek (med någon)
lek (med något)
fri lek; lek med dockor; lek med bollar; barnens glada lek i vattnet; barnen bytte kläder med var­andra på lek
spec. om regel­bestämd verksamhet
folklek; jullek; ringlek; sånglek
blind­bock och andra lekar
äv. friare om av­spänt el. nonchalant bedriven (konstnärlig) verksamhet
pianistens lek med tangenterna; en lek med ord; debatten blev till stor del en lek med siffror
äv. om vissa andra (mindre oskyldiga) aktiviteter
sexuella lekar
äv. om vissa naturföreteelser
böljelek
vindens lek med löven
den som ger sig in i leken får leken tåla den som vill konkurrera eller dylikt med andra får räkna med mot­ståndt.ex. i form av obehagligheter
kattens lek med råttan ret­fullt ned­låtande (och förnedrande) behandling av under­lägsen mot­ståndarecurling­finalen blev en kattens lek med råttan då de regerande svenska mästarna ut­klassade ett ungt och orutinerat Fin­land
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska leker 'hastig rörelse; lek; idrott; spel; skämt'; med avbleknad bet. som suffix -lek i kärlek, väderlek m.fl.; till leka
2 i vissa ut­tryck verksamhet av tävlings­karaktär
(med) i leken
än­nu en president­kandidat har gett sig in i leken; vara ute ur leken
olympiska lekar olympiska spelde olympiska lekarna åter­upptogs i modern tid år 1896
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 sär­skilt beteende hos vissa djur i sam­band med parning och fort­plantning särsk. hos fiskar, grod­djur och fåglar
lekvandring; orrlek; parningslek
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (i fiskleker; (Westmanna-Lagen))
4 full upp­sättning spel­kort
blanda leken
äv. bildligt i ett ut­tryck för någon/något som kan upp­träda på ett oförutsägbart sätt
i pjäsen finns ock­så en joker i leken i form av en psykiskt sjuk släkting
belagt sedan 1745
Den allvarsamma leken. Titel på roman av Hjalmar Söderberg (1912); titeln syftar på kärleken
2lek ingen böjning
adjektiv
ålderdomligt i ett få­tal ut­tryck som är lek­man
lek och lärd
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska leker; av lågtyska lek 'icke prästerlig'; jfr ur­sprung till lekman