publicerad: 2021  
lekamlig lekamligt lekamliga
lekam·lig
adjektiv
leka´mlig
som har att göra med (människo)kroppen och dess funktioner
den lekamliga lättjan är skadlig; först före­drag och sedan supé, så­ledes både lekamlig och andlig spis
sär­skilt i religiösa samman­hang
han fruktade inte den lekamliga döden
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska likamliker