publicerad: 2021  
lekfull lek­fullt lek­fulla
lek|­full
adjektiv
le`kfull
som gärna leker och skämtar om person el. djur
pappa var lek­full som en barn­unge; en lek­full katt­unge
äv. om handling och dylikt
han gav hästen en lek­full klatsch
äv. all­männare
lek­full design; en lek­full före­ställning
belagt sedan ca 1750