publicerad: 2021  
lekboll lek­bollen lek­bollar
lek|­boll·en
substantiv
le`kboll
person eller före­teelse som saknar egen kraft och vilja
en lekboll (för något)
en ödets lek­boll; han var en lek­boll för sin känsla och sinnlighet
belagt sedan 1765