publicerad: 2021  
lektion lektionen lektioner
lekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
tids­period av bestämd om­fattning när under­visning ges
lektionspass; lektionsplanering; lektionssal; geografilektion; körlektion
(på/under) lektionen
() lektionen
(under) lektionen
en lektion (i något)
lärar­lösa lektioner; hålla lektion; ge lektioner i grammatik; ta lektioner i piano; läraren började lektionen med ett kort läx­förhör; mitt under lektionen måste han gå till skolsköterskan
äv. utan tanke på pedagogiska av­sikter, tidsavgränsning och dylikt
att arrangera demonstrationen blev en fin lektion i praktisk politik
spec. om upp­sträckning eller dylikt
en lektion i vanligt folk­vett
spec. äv. i ut­tryck för total ut­klassning
hemma­laget fick en lektion av de pigga ny­komlingarna
belagt sedan 1705; av lat. le´ctio 'läsning', till leg´ere 'plocka; läsa'; jfr ur­sprung till legend, lektor, läxa