publicerad: 2021  
lektor lektorn lektorer
substantiv
lek`tor el. lek´tor
(titel för) person med högre lärartjänst vid gymnasie­skola el. hög­skola; vanligen med doktors- el. licentiatexamen
lektorstjänst; svensklektor; universitetslektor
lektor (i något)
han var lektor i fysik och kemi
spec. om ut­ländsk språklärare som under­visar i sitt moders­mål
institutionens danske lektor
belagt sedan 1648; jfr fornsvenska lector 'lärare i klosterskola'; av lat. le´ctor 'läsare; före­läsare', till leg´ere 'läsa'; jfr ur­sprung till legend, lektion, läxa