publicerad: 2021  
lemma lemmat lemman
lemm·at
substantiv
[lem´a] el. [lem`a]
1 hjälp­sats som in­går i beviset för större matematisk sats
belagt sedan 1887; ur grek. le´mma 'ngt som man tar för givet; tema; argument; titel'; jfr ur­sprung till dilemma
2 ordform som representerar alla ett ords böjnings­former och variantformer
formerna "sprang" och "sprungit" hör till lemmat "springa"
belagt sedan 1967