publicerad: 2021  
lekverk lek­verket, plural lek­verk, bestämd plural lek­verken
lek|­verk·et
substantiv
le`kverk
något som är mycket lätt att ut­föra
med mini­räknare blir ut­räkningarna ett lek­verk
belagt sedan 1729