publicerad: 2021  
levnadslopp levnads­loppet, plural levnads­lopp, bestämd plural levnads­loppen
lev·nads|­lopp·et
substantiv
le`vnadslopp
något hög­tidligt förlopp av någons levnad
belagt sedan 1709