publicerad: 2021  
lidelsefull lidelse­fullt lidelse­fulla
lid·else|­full
adjektiv
li`delsefull
fylld av starka känslor för någon el. något
en lidelse­full mot­ståndare till livstidsstraff
äv. om handling och dylikt
försvars­advokatens lidelse­fulla slut­plädering
belagt sedan 1840