publicerad: 2021  
ligatur ligaturen ligaturer
lig·at·ur·en
substantiv
ligatu´r
1 sammansmältning av flera bok­stäver till ett tecken
den danska mot­svarigheten till "ä" är en ligatur, æ
äv. tryck­typ med flera samman­gjutna bok­stäver
äv. samman­dragning av flera noter till en not­grupp i not­skrift
belagt sedan 1853; av medeltidslat. ligatu´ra 'band; bunt', till lat. liga´re '(att) binda'; jfr ur­sprung till 1legato!!, liera (sig), liga
2 tillknytning av blod­kärl med tråd vid operation
belagt sedan 1764