publicerad: 2021  
limbisk limbiskt limbiska
limb·isk
adjektiv
lim´bisk
som har att göra med den del av stor­hjärnan som på­verkar känslo- och drift­livet
det limbiska systemet
belagt sedan 1968; till lat. lim´bus 'bård; kant'