publicerad: 2021  
limerick limericken limerickar
limerick·en
substantiv
lim´erick
typ av fem­radig skämtvers som har över­raskande rim och där sista ordet i första raden vanligen är ett ort­namn
en limerick (om någon/något/sats)
en limerick (om någon)
en limerick (om något)
en limerick (om sats)
belagt sedan 1911; av engelska limerick med samma betydelse; till Limerick, namn på ir­ländsk stad