publicerad: 2021  
lindena lindenan lindenor
linden·an
substantiv
linde`na
ett försvars­grepp i brottning mot mot­ståndarens liv­tag var­vid hans/hennes båda armar hakas fast, var­på kast ut­förs rakt bak­åt
koppla lindena
belagt sedan 1922; till efter­namnet på den fin­ländske brottaren Arvid Lindén