publicerad: 2021  
list listen lister
list·en
substantiv
1 förmåga att hitta oväntade ut­vägar som (vid konkurrens eller dylikt) kan lura med­tävlare; så­väl med positiv som negativ värde­laddning
kvinnlig list; list och konster; med list och en­vishet nådde hon sitt mål; genom bedräglig list kom han över en förmögenhet
äv. om oväntad ut­väg
ana argan list ur­sprungligen biblisktmiss­tänka någon bakomliggande ond av­siktman anar argan list från till­verkarnas sida när skrivarna säljs så billigt
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska list 'skicklighet; konst; klokhet; list'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'kunnighet'; nära besläktat med läst 1
2 lång­smalt, ribb­liknande (trä)stycke som fästs på före­mål för att dölja fog el. för isolering
JFR ribba
fönsterlist; golvlist; taklist; tätningslist
äv. om smal jord­bänk för odling av vissa växter
blomlist; gurklist
belagt sedan 1322 (testamente upprättat av fru Katarina till förmån för Riseberga kloster i Närke m.fl. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska -list i pärlolist 'pärlkant'; gemensamt germanskt ord; urspr. samma ord som 1lista