publicerad: 2021  
livrustkammare livrustkammaren äv. vardagligt livrustkammarn, plural livrustkamrar el. liv­rustkammare, bestämd plural livrustkamrarna äv. livrustkammarna
liv|­rust·kamr·ar
substantiv
li`vrustkammare
vanligen bestämd form sing. lokal för samling av kungliga personers rustningar, kläder, vapen m.m.
spec. i bestämd form sing. och ofta med versal ett svenskt museum som förvarar vapen, rustningar m.m. som till­hört det svenska kunga­huset
Kungliga liv­rustkammaren
belagt sedan 1654